9th april 2018

Dataplace Generator, Belaste test, gepland 1 jaar geleden

Uitleg: Bij deze test doen we dezelfde controles als bij de onbelaste test met dien verstande dat de voeding van het datacenter wordt overgenomen door de generatoren (net parallel). De generatoren krijgen dan de volledige load van het datacenter te verwerken.

Risico: Vanwege de schakeling is er een risico dat er op de hoofdvoeding een korte onderbreking plaatsvindt bij het in- en uitschakelen. Ervaring leert dat dit eigenlijk niet voorkomt. De UPS’en zullen deze eventuele korte onderbreking opvangen zodat u hiervan niets merkt.